Sanity-checks


“Het systeem loopt toch al jaren naar tevredenheid”, maar is dat wel zo ? Hoe staat het er nu eigenlijk echt mee ?

Het periodiek onderhoud en controle van de bij u geïnstalleerde omgevingen is door mij uit te voeren. Hierbij controleer ik uitvoerig of alles nog gaat zoals het gewenst is.

Van deze controle wordt een verslag opgeleverd. Deze controles helpen om uw systemen storingsvrij te laten functioneren. Het geeft de mogelijkheid om vroegtijdig problemen te detecteren en op te lossen in de omgevingen. Tijdens deze controle worden de systemen op hoofdzaken bekeken en getoetst.

Tevens kan ik u adviseren op het gebied van upgrades, nieuwe mogelijkheden en het onderhoud van uw omgevingen.